1. Jak przygotować się do przeglądu rejestracyjnego samochodu?

UWAGA! Badanie techniczne czyli tzw. przegląd rejestracyjny, NALEŻY ZROBIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU WSTEMPLOWANEGO lub wpisanego w dowodzie rejestracyjnym. 
Przygotuj następujące dokumenty:
Dowód rejestracyjny
Dokument legalizacji zbiornika LPG (jeżeli w Twoim samochodzie posiadasz instalację LPG). Zbiorniki LPG z reguły mają legalizację na okres 10 lat -> sprawdź kiedy kończy się termin legalizacji Twojego zbiornika.
Podczas badania technicznego diagnosta sprawdzi:
1. Zgodność danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym, a także prawidłowość oznaczeń i stan tablic rejestracyjnych.
2. Ogumienie – Stan techniczny i ciśnienie powietrza w oponach. Pamiętaj: minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm – jeżeli głębokość bieżnika Twojego ogumienia ma mniejszą wartość – samochód nie przejdzie przeglądu.
3. Oświetlenie – Działanie i ustawienie świateł zewnętrznych – w tym odchylenie strumienia świateł mijania, poziom jasności i barwę. Jeżeli oświetlenie w Twoim samochodzie jest zbyt słabe lub oślepia innych użytkowników drogi a także posiada inną barwę niż wymagana wtedy Twój samochód nie przejdzie przeglądu
4. Układ hamulcowy – skuteczność i równomierność działania hamulców, w tym m.in. stan sztywnych i elastycznych przewodów hamulcowych. Twój samochód nie zaliczy badania technicznego jeżeli skuteczność hamowania jest zbyt mała, są duże rozbieżności siły hamowania lub stwierdzone zostaną uszkodzenia przewodów elastycznych lub innych elementów układu hamulcowego.
5. Układ kierowniczy – sprawdzony zostanie stan techniczny drążków kierowniczych, zwrotnic, połączeń, wahaczy, amortyzatorów i łożysk a także zbieżność kół. UWAGA: Jakiekolwiek naprawy polegające na spawaniu, zgrzewaniu osi zwrotnic lub wahaczy są kategorycznie zabronione!
6. Podwozie i zawieszenie – sprawdzona zostanie sprawność amortyzatorów, stan techniczny: wahaczy, ramy podwozia, resorów, resorów, układu napędowego, sprzęgła, przewodów, zbiornika.
7. Instalacja elektryczna – pewność mocowania i stan techniczny akumulatora, stan przewodów i urządzeń elektrycznych.
8. Nadwozie – stan techniczny elementów karoserii (zbyt skorodowane elementy mogą spowodować, że pojazd nie zaliczy badania), szyby.
9. Jakość spalin – badanie analizatorem spalin. Jeżeli jakość spalin Twojego samochodu nie będzie mieściła się w dopuszczalnych zakresach to samochód nie zaliczy badania technicznego.
 
Jeżeli macie Państwo pytania związane z przeglądem rejestracyjnym – zapraszamy do kontaktu tel: ??

2. Jak często trzeba robić przegląd techniczny samochodu?
Nowy samochód osobowy / motocykl
Pierwszy przegląd nowego samochodu/motocykla jest dokonywany przed jego pierwszą rejestracją.
Następne badania techniczne (przegląd) należy wykonać:
• do 3 lat od pierwszej rejestracji
• następnie w ciągu 2 lat od pierwszego badania
• corocznie po upływie ww. okresu
Używany samochód osobowy / motocykl
W samochodzie używanym ponad 3 lata należy wykonać badania techniczne:
• w ciągu 2 lat od poprzedniego badania, a następnie corocznie, licząc od daty poprzedniego badania.
Sprowadzony samochód / motocykl
Przed zarejestrowaniem używanego samochodu sprowadzanego z zagranicy trzeba poddać go kontroli w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (OSKP).
Samochód z instalacją gazową
W samochodzie z instalacją gazową należy przeprowadzać badania techniczne corocznie licząc od daty pierwszej rejestracji, a następnie od daty badania.


3. Kiedy trzeba jechać na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów?
Stacje Kontroli pojazdów dzielimy na:
1) Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów
2) Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów
W Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przeprowadzimy:
• okresowe badanie techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
• dodatkowe badania techniczne w odniesieniu do w/w pojazdów,
• badania techniczne przyczep przeznaczonych do łączenia z wspomnianymi pojazdami;
Natomiast w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zrobimy:
a) okresowe badania techniczne wszystkich typów pojazdów,
b) dodatkowe badania techniczne w odniesieniu do w/w pojazdów (np. gdy Policjant zabierze nam dowód rejestracyjny i skieruje nas na badania techniczne).
Ponadto w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przeprowadzimy badania techniczne dotyczące:
• autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
• pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,
• pojazdu zabytkowego,
• pojazdu marki “SAM”,
• pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
• pojazdu, dla którego wymagania techniczne określono w przepisach podatkowych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, są przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

4. Za bardzo przyciemnione szyby - samochód nie przejdzie przeglądu!
Usługa przyciemniania szyb jest bardzo popularna. Ciemne szyby niewątpliwie mają swoje zalety:
• dobre folie z atestem posiadają filtr chroniący skórę osób znajdujących się w kabinie przed promieniowaniem UV
• przyciemnione szyby powodują mniejsze nagrzewanie się wnętrza samochodu
• zapewniają większy poziom prywatności i dyskrecji a przez to pozostawione we wnętrzu przedmioty nie zwracają na siebie uwagi amatorów cudzej własności
UWAGA! Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z prawem przednia szyba i przednie boczne szyby muszą mieć przepuszczalność światła co najmniej 70% czyli maksymalnie możemy je przyciemnić jedynie o 30% w stosunku do idealnej przeźroczystości.
Jeżeli szyby w Twoim samochodzie nie spełnią powyższego wymogu – samochód NIE PRZEJDZIE BADANIA TECHNICZNEGO !